ENG - VIE

Lập Dự án

 I. NHÂN SỰ:

 Bảng thông tin các cá nhân chủ chốt biên chế làm việc không thời hạn trong tổ chức

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn/ kỹ thuật

Chứng chỉ hành nghề / Chứng nhận ngiệp vụ

Mã số chứng chỉ/

Ngày cấp

Lĩnh vực hoạt động

Số năm kinh nghiệm

Loại hợp đồng

1

Huỳnh Đức Tâm

Kỹ sư Xây dựng

Kỹ sư Thủy nông

- Kỹ sư hoạt động xây dựng Thủy lợi – DD-CN, HTKT

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

-KS-067-0089-A

23/12/2013

-576B-023/NVĐT

Ngày 29/09/2014

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế Thủy lợi (DD-CN-HTKT)

- Lập hồ sơ mời thầu, xét kết quả Hồ sơ dự thầu thi công xây lắp (HSDT)

32

dài hạn

2

Phạm Tường Hội

Tiến sĩ kỹ thuật

Thạc sĩ xây dựng

- Tiến sĩ hoạt động xây dựng Dân dụng công nghiệp, HTKT

-KS-073-00242

16/11/2011

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế Dân dụng -Công nghiệp-Hạ tầng kỹ thuật (DD-CN-HTKT)

28

dài hạn

3

Trần Ngọc Quyết

Kỹ sư Xây dựng

- Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng công nghiệp, HTKT

- Kỹ sư giám sát xây dựng Dân dụng công nghiệp, HTKT

- Chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng 2

- Chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu

-KS-067-0036-A

30/01/2013

-KS-067-0172-A

30/01/2013

- 067-0002

17/12/2008

- 4054/QĐ-PROC

07/09/2008

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu

(DD-CN-HTKT)

- Chủ trì giám sát thi công DD-CN, HTKT

- Lập hồ sơ mời thầu xét kết quả (HSDT)

17

dải hạn

4

Nguyễn Chí Dũng

Kỹ sư xây dựng

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

-KS-067-00206

03/09/2013

Chủ nhiệm lập dự án

Chủ trì thiết kế kết cấu (DD-CN-HTKT)

8

dài hạn

5

Nguyễn Hữu Học

Kỹ sư Xây dựng

- Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng công nghiệp, HTKT

- Giám sát xây dựng Dân dụng công nghiệp, HTKT

-KS-067-00214

22/10/2013

-KS-067-00568

22/10/2013

Chủ nhiệm lập dự án

Chủ trì thiết kế kết cấu

Chủ trì giám sát thi công  (DD-CN-HTKT)

12

dài hạn

6

Cao Đức Vĩnh

Thạc sĩ kỹ thuật

Kỹ sư Xây dựng

- Thạc sĩ hoạt động xây dựng Dân dụng công nghiệp, HTKT

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu

-KS-076-00130

16/11/2010

- GS1-076-00225

16/11/2010

-567B-026/NVĐT

29/09/2014

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế

- Chủ trì giám sát xây dựng DD-CN, HTKT

- Lập HS mời thầu, xét kết quả hồ sơ dự thầu thi công

10

dài hạn

7

Nguyễn Thị Anh Tuyền

Kỹ sư Thủy nông

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi

- Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

-KS-067-0008A

31/05/2011

-067-0004

25/12/2008

576B-028/NVĐT 29/9/2014

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế, dự toán công trình thủy lợi

- Lập hồ sơ mời thầu xét kết quả hồ sơ dự thầu thi công XL

32

dài hạn

8

Trang Sĩ Tấn

Kỹ sư Thủy nông và  cải tạo đất

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, HTKT, Đường giao thông nông thôn loại B cầu đường bộ nhịp <25m

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện, HTKT, Giao thông, thủy lợi

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

-KS-067-0094-A

16/04/2014

 

 

-GS1-067-00593

04/04/2014

 

24-041/D0TCB-HD

23/06/2012

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ nhiệm Khảo sát địa hình

- Chủ trì Thiết kế, Giám sát thi công, Thẩm tra thiết kế thủy lợi, giao thông, HTKT

 - Lập HS mời thầu xét kết quả hồ sơ dự thầu thi công

32

dài hạn

9

Nguyễn Văn Hiền

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, HTKT, Đường giao thông nông thôn loại B

- Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2.

-KS-067-0095-A

16/04/2014

 

-067-0146

25/12/2008

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế thủy lợi, giao thông, HTKT

- Chủ trì lập dự toán

15

dài hạn

10

Trần Thị Hồng

Kỹ sư công trình nông thôn

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, giao thông (cầu, đường bộ cấp IV)

 

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện, HTKT, Giao thông, thủy lợi

  - Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

-KS-067-00133

17/09/2010

 

 

-GS1-067-0300

29/04/2009

 

-067-0147

29/06/2012

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế thủy lợi, giao thông, HTKT

- Chủ trì giám sát thi công, thủy lợi, giao thông

 

- Chủ trì lập dự toán

 

15

dài hạn

11

Nguyễn Thành Tài

Kỹ sư Thủy công đồng bằng

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, đường nông thôn loại B (cầu, đường bộ nhịp <25m)

  - Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

-KS-067-00208

17/09/2010

 

 

-067-0191

14/08/2013

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế thủy lợi, giao thông,

- Chủ trì lập dự toán

 

8

dài hạn

12

Trần Hữu Tín

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình giao thông (cầu, đường bộ) thủy lợi cấp IV, Hạ tầng kỹ thuật cấp IV

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện, công trình Giao thông,

  - Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

-KS-067-0083-A

10/04/2013

 

 

-GS1-067-0232

10/04/2013

 

-067-0149

01/08/2012

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế thủy lợi, giao thông, HTKT

- Chủ trì giám sát thi công cầu đường bộ

- Chủ trì lập dự toán

13

dài hạn

13

Châu Văn Việt

Kỹ sư  xây dựng cầu đường

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạ tầng kỹ thuật cấp IV

 

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông Hạ tầng kỹ thuật cấp IV

  - Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

-KS-067-0069-A

11/03/2013

 

 

-GS1-067-0218

11/03/2013

 

-067-0088

06/04/2011

576B-027/NVĐT

29/09/2014

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế giao thông, HTKT

- Chủ trì giám sát thi công cầu đường bộ

  - Chủ trì lập dự toán

- Lập hồ sơ mời thầu xét kết quả hồ sơ dự thầu thi công xây lắp

13

dài hạn

                                                                                     Hình ảnh minh họa

 

Thư viện ảnh đẹp

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

Lượt xem nhiều

Số lượt truy cập

1138598
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
268
364
632
1134549
8439
6545
1138598

Your IP: 3.216.28.250
Server Time: 2020-09-28 18:05:24