ENG - VIE

Tư vấn công trình Thủy lợi

TT

Tên công trình

Địa điểm

Chủ

đầu tư

Gía trị  Hợp đồng tư vấn

Lĩnh vực tư vấn

1

Dự án Đồng Tiến – Lagrange

Hạng mục: Đê, kè chỉnh trang cảnh quan đô thị, cầu, đường, cống các loại và nạo vét kênh.

 

Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh Long An

Bộ Nông nghiệp &PTNT

5.731.013.000 đ

Giai đoạn 1 : Khảo sát, Lập dự án

Giai đoạn 2 :  Thiết kế bản vẽ thi công

2

Dự án An Phong – Mỹ Hòa – Bắc Đông

Hạng mục: Đê,  cầu, đường, cống các loại và nạo vét kênh.

 

Tỉnh Đồng Tháp tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang

Bộ Nông nghiệp &PTNT

12.149.448.000 đ

Khảo sát, Lập dự án, Lập thiết kế bản vẽ thi công

3

Dự án vay vốn ODA của Ngân Hàng ADB (Dự án ADB-RETA) Hạng mục: cầu, đường, cống các loại và nạo vét kênh.

 

H. Hồng Ngự, H. Tân Hồng, H. Tam Nông, H. Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp &PTNT

1.300.000.000 đ

Khảo sát, Lập dự án

4

Dự án Phước Xuyên – Hai Tám

Hạng mục: Đê, Kè, cầu, đường, cống các loại và nạo vét kênh

 

Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh  Long An

Bộ Nông nghiệp &PTNT

2.960.000.000 đ

Khảo sát, Lập dự án, Lập thiết kế bản vẽ thi công

5

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh, nuôi trồng thủy sản huyện Thanh Bình – tỉnh Đồng Tháp

Hạng mục: Cầu, đường giao thông, điện và  cấp nước.

H. Thanh Bình

Tỉnh Đồng Tháp

Sở Nông Nghiệp & PTNT Tỉnh Đồng Tháp

1.500.000.000 đ

 

Lập dự án đầu tư

6

Gói thầu số 4: Đường giao thông kết hợp đê bao chống lũ, kè chỉnh trang cảnh quan bờ sông TP Cao Lãnh

Hạng mục: Tường ngăn lũ, kè cảnh quan bờ sông, đường giao thông bờ sông, lan can, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan, cống  và trạm bơm điện.

 

Thành phố Cao Lãnh

Tỉnh Đồng Tháp

Sở Nông Nghiệp & PTNT Tỉnh Đồng Tháp

440.000.000 đ

Khảo sát, Lập dự án, thiết kế cơ sở

7

Hệ thống Công trình đê bao chống lũ bảo vệ Thị trấn Sa Rài .

Hạng mục: Đê, kè, cống qua đê và trạm bơm điện.

Huyện Tân Hồng

Tỉnh Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp &PTNT

600.000.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

 

8

Kênh Xuyên Hòa Cầu Ngang

Hạng mục: Nạo vét kênh 14

Tỉnh Tiền Giang

Sở Nông nghiệp &PTNT Tỉnh Tiền Giang

400.000.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

9

Gói thầu Số 3: Hệ thống thủy lợi tiểu vùng 3 Nam Cà Mau:

 

Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Sở Nông nghiệp &PTNT Tỉnh Cà Mau

1.750.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế, lập bản vẽ thi công

10

Kênh đốc Vàng Hạ

Hạng mục: Nạo vét kênh, nâng cấp đê bao

Xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình

UBND xã Tân Mỹ

184.090.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

11

Kênh An Phong Mỹ Hòa thuộc xã Tân Mỹ

Xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình

Ban QLDA huyện Thanh Bình

278.093.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

12

Kênh K4 (kênh ranh Cao Lãnh-Tháp Mười)

Huyện Cao Lãnh- tháp Mười

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

448.203.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

13

Rạch Chùa Gia Vàm – Lung Độn

Huyện Lấp vò

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

497.815.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

14

Kênh ranh Thanh Bình- Tam Nông

Huyện Thanh Bình-Tam Nông

Chi cục Thủy Lợi Đồng Tháp

165.000.000 đ

Khảo sát thiết kế

15

Dự án phát triển Trung Tâm Giống Nông Nghiệp

(giai đoạn 2011-2015)

Huyện Tháp Mười

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

304.905.000 đ

Khảo sát thiết kế

và lập dự toán

16

Kênh Cái Cái - Tân Công Chí –Đốc Vàng Hạ dự án cải tạo nâng cấp HT kênh trục tiêu thoát lũ & cung cấp nước cho vùng đồng Tháp Mười

Hồng Ngự-Tân Hồng-Tam Nông-Tháp Mười

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

1.407.000.000 đ

Khảo sát thiết kế

17

Rạch xếp Cái Dầu

Huyện Lấp Vò

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

403.639.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

18

Kênh Hộ Bà Nương - Cái Bần Dưới

Huyện Lai vung

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

154.877.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

19

Kênh Tân Công Sính 1

Hạng mục: Nạo vét kênh & cống tưới tiêu

Huyện Tân Hồng-Tam Nông-Tháp Mười

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

493.940.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

20

Kênh Tân Công Sính 2

Hạng mục: Nạo vét kênh

Huyện Tân Hồng-Tam Nông-Tháp Mười

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

316.429.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

21

Kênh Phú Đức

Hạng mục: Nạo vét kênh & cống tưới tiêu

Huyện Tân Hồng-Tam Nông-Tháp Mười

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

446.495.000 đ

Khảo sát thiết kế và lập dự toán

 

 

22

Dịch vụ tư vấn cho Hợp phần 2 thuộc dự án rủi ro thiên tai (WB4)

 

Ban QL Rủi Ro Thiên Tai tỉnh

428.652.000 đ

Khảo sát thiết kế

23

Kênh Cái Cái huyện Tân Hồng

Huyện Tân Hồng

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

415.035.000 đ

Khảo sát thiết kế

24

Khu kinh tế Quốc phòng huyện Tân Hồng

Huyện Tân Hồng

Ban chỉ huy Quân Sự tỉnh Đồng Tháp

139.228.000 đ

Khảo sát thiết kế

25

Kênh Công Binh xã Thông Bình

Huyện Tân Hồng

Ban chỉ huy Quân Sự tỉnh Đồng Tháp

346.166.000 đ

Khảo sát thiết kế

26

Nâng cấp, sửa chữa các Bờ bao, Cống các xã thuộc huyện Tân Hồng

Hạng mục: Đắp bờ bao, cống tưới tiêu

Huyện Tân Hồng

Ban QLDA Huyện Tân Hồng

 

544.000.000 đ

Khảo sát thiết kế

27

Nạo vét hệ thống các kênh ở xã thuộc huyện Bình Đại, Ba Tri Bến Tre

Tỉnh Bến Tre

Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bến Tre

1.078.000.000 đ

Khảo sát thiết kế

28

Tiểu dự án đê bao khu 2 xã Tân Hội TX Hồng Ngự

TX Hồng Ngự

BQL các tiểu dự án đê bao khu 2 xã Tân Hội, Đường TDC xã Long Thuận

589.116.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

 

29

Tiểu dự án Đường tuyến dân cư Long Thuận huyện Hồng Ngự

H Hồng Ngự

BQL các tiểu dự án đê bao khu 2 xã Tân Hội, Đường TDC xã Long Thuận

456.959.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

 

30

Dự án Trung tâm phát triển giống NN Đồng Tháp

(2011-2015)

Đắp bờ bao nạo vét các kênh và hệ thống tưới tiêu

Tháp Mười

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

284.709.000 đ

Khảo sát lập DA-BCKTKT

 

31

Bờ bao bờ bắc kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng

(đoạn từ kênh Tân Công Chí - kênh Thống Nhất)

Huyện Tân Hồng

Ban QLDA huyện Tân Hồng

288.035.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

32

Bờ kè bảo vệ chống sạt lỡ KDC TT Mỹ Thọ - huyện Cao Lãnh

Huyện Cao Lãnh

Ban QLDA huyện Cao Lãnh

455.144.0000 đ

KS-lập DA

33

Kênh Phú Hòa

Kênh K Tây        

Huyện Châu Thành

Huyện Cao Lãnh

Chi cục Thủy Lợi Đồng Tháp

609.000.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

 

34

6 kênh (số 1, Bà huyện, Thầy Lâm, Ông Phủ, Tân thành, Hai Ngộ)

Tỉnh Đồng Tháp

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

4.037.043.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

35

Kênh Cả Trấp 2, Cả trấp 3

Tỉnh Đồng Tháp

Ban QLDA ngành NN Đồng Tháp

418.000.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

36

11 cống, 3 đập ô bao liên kết cánh đồng lúa-màu xã Thanh Mỹ

Huyện Tháp Mười

Ban QLDA huyện Tháp Mười

331.352.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

37

Rạch Gò Dầu - Cai Châu (công trình chống hạn)

Huyện Lấp Vò

Chi Cục Thủy Lợi Đồng Tháp

189.687.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

38

Mương thu gom, xử lý nước thải vùng nuôi trồng thủy sàn tập trung

TX Hồng Ngự

Phòng tài nguyên & Môi trường TXHN

317.542.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

39

Kênh Tân Thành (kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng-kênh Tứ Tân)

Huyện Tân Hồng

Ban QLDA ngành NN

404.894.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

40

Kênh Tứ Tân (Kênh Sa Rài - kênh Tân Thành)

Huyện Tân Hồng

Ban QLDA ngành NN

156.037.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

41

Nạo vét rạch Cần Thơ - Pê Lê

Huyện Châu Thành

Ban QLDA ngành NN

265.541.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

42

Nạo vét kênh Cái Tàu Thượng

Huyện Lấp Vò-ĐT, huyện Chợ Mới-An GianG

Ban QLDA ngành NN

372.489.000đ

Khảo sát lập BCKTKT

43

Kênh 1000 (kênh Sáu Thêm - kênh Bảy Thước)

Huyện Tháp Mười

Ban QLDA ngành NN

109.879.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

44

Kênh Thầy Lâm (đoạn từ rạch Rau Cần đến mương Đi Tắt)

Huyện Lấp Vò

Ban QLDA ngành NN

108.946.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

45

Nạo vét chống hạn Kênh Cầu Sắt (xuất phát tại kênh Đồng Tiến và kết thúc tại kênh Phú Đức)

Huyện Tam Nông

Ban QLDA ngành NN

131.121.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

46

Nạo vét chống hạn Kênh Tân Công Chí (xuất phát tại kênh Tân Thành Lò Gạch và kết thúc tại sông Sở Hạ)

Huyện Tân Hồng

Ban QLDA ngành NN

307.556.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

47

Duy tu bão dưỡng đê điều năm 2014 tỉnh Đồng Tháp

Huyện Tân Hồng

Chi cục Thủy lợi

205.180.000 đ

Khảo sát - thiết kế

48

 

Kênh Giao Thông (Đoạn từ kênh Phó Cửu đến kênh Bà Thậm)

Huyện Lai Vung

Chi cục Thủy lợi

208.100.000 đ

Khảo sát - thiết kế

49

Rạch Bằng Lăng - Bằng Lăng 2 (Chòm Tre)

Huyện Châu Thành

Chi cục Thủy lợi

195.750.000 đ

Khảo sát - thiết kế

50

Kênh Xẻo Núi - Ba Vinh - Xẻo Gáy

Huyện Lai Vung

Chi cục Thủy lợi

311.369.000 đ

Khảo sát - thiết kế

51

Kênh Ngọn Cũ (Từ kênh Cái Cái đến kênh Cả Trấp 3)

Huyện Tân Hồng

Chi cục Thủy lợi

211.860.000 đ

Khảo sát - thiết kế

52

Kênh Bầu Nẫm - Ban Bìa

Huyện Lấp Vò

Chi cục Thủy lợi

170.174.000 đ

Khảo sát - thiết kế

53

Nạo vét chống hạn: Kênh Lung Cá Trê (Đoạn từ kênh Long Thắng đến kênh Tầm Vu)

Huyện Lai Vung

Chi cục Thủy lợi

272.592.000 đ

Khảo sát - thiết kế

54

Duy tu bão dưỡng đê điều năm 2016 tỉnh Đồng Tháp

Huyện Tân Hồng

Chi cục Thủy lợi

201.287.000 đ

Khảo sát - thiết kế

55

Bờ kè chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư thị trấn Mỹ Thọ (tuyến 2-1)

Huyện Cao Lãnh

Ban QLDA huyện Cao Lãnh

397.627.000 đ

Khảo sát - thiết kế

56

Ô bao cánh đồng Lúa - Màu liên kết xã Thanh Mỹ

Huyện Tháp Mười

Ban QLDA huyện Tháp Mười

284.308.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

57

Quy hoạch phát triển vùng sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, hiện đại huyện Tháp Mười, giai đoạn 2013 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Huyện Tháp Mười

Phòng NN & PTNT huyện Tháp Mười

672.888.000 đ

Khảo sát - lập quy hoạch

58

Nạo vét kênh kết hợp làm Đê bao Bờ tây sông Cái Cái (Đoạn từ kênh Tân Thành - Lò Gạch đến Lộ 30 cũ)

Huyện Tân Hồng

Phòng NN & PTNT huyện Tân Hồng

418.690.000 đ

Khảo sát lập BCKTKT

59

Nạo vét Mương Cội Đại, Mương Ba Tượng, Mương Sua Đũa

Huyện Hồng Ngự

Phòng NN & PTNT huyện Hồng Ngự

114.703.000 đ

Khảo sát - thiết kế

60

Tuyến đê bao kênh An Phong - Mỹ Hòa (từ QL30-kênh 2/9)

Huyện Thanh Bình

Phòng NN & PTNT huyện Thanh Bình

166.689.000 đ

Khảo sát - thiết kế

61

Kênh An Phong - Mỹ Hòa

Huyện Thanh Bình

Ban QLDA huyện Thanh Bình

242.488.000 đ

Khảo sát - thiết kế

62

Cống kênh Ba; Cống kênh Tư; Cống Chống Mỹ; kênh Cống Mỹ 2; kênh Nhà Thiết; kênh Chống Mỹ 2; kênh Điền Ba Xuyên; kênh Tư; rạch Sân Trâu - Lung Giồng Nhỏ; kênh Ba và Đê Đầm Thị Tường Thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống Thủy lợi tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời và huyện Cái Nước

Cà Mau

Ban QLDA NN&PTNT Cà Mau

1.750.000.000 đ

Khảo sát - thiết kế

63

Cống kênh Ba; Cống kênh Tư; Cống Chống Mỹ, Thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời và huyện Cái Nước

Cà Mau

Ban QLDA NN&PTNT Cà Mau

714.155.000 đ

Khảo sát - thiết kế

64

Nâng cấp hệ thống thủy lợi vùng nuôi cá tra tập trung huyện Cao Lãnh, Châu Thành, hạng mục: Kênh, đê bao kết hợp đường giao thông và cầu trên kênh ( kênh thủy lợi 3,4,5,6,8)

Huyện Cao Lãnh -huyện Châu Thành - Đồng tháp

Ban QLDA CT ngành NN - Đồng Tháp

1.332.527.000 đ

Khảo sát - thiết kế

65

Nạo vét rạch Cái Sơn (đoạn từ cầu Cái Sơn 1 đến rạch Rẫy)

Tp Sa Đéc - Đồng Tháp

Ban QLDA Xây dựng Tp. Sa Đéc

89.102.000 đ

Khảo sát - thiết kế


 

Công trình Nạo vét rạch Cái Sơn

 

 

Thư viện ảnh đẹp

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

Lượt xem nhiều

Số lượt truy cập

1329178
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
136
269
852
1326099
4505
4225
1329178

Your IP: 44.197.111.121
Server Time: 2023-09-28 12:02:54