ENG - VIE

Tư vấn công trình Giao thông

 

TT

Tên công trình

Địa điểm

Chủ

đầu tư

Giá trị Hợp đồng tư vấn

 

Lĩnh vực tư vấn

1

Các cầu giao thông Kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông giai đoạn KS & thiết kế BVTC

Tỉnh Đồng Tháp, Long An,

Tiền Giang

Bộ Nông nghiệp & PTNT

849.434.000 đ

Khảo sát, lập HS thiết kế BVTC

2

Hệ thống cầu thuộc Dự án đầu tư hạ tầng vùng nuôi cá tra tập trung huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành – tỉnh Đồng Tháp giai đoạn lập dự án

H.Cao Lãnh

H.Châu Thành

Sở NN& PTNT Đồng Tháp

499.524.000 đ

Khảo sát, lập dự án ĐTXD, thiết kế cơ sở 26 cầu

3

06 cầu giao thông Kênh Tân Thành LòGạch –

Giai đoạn 2

Tỉnh Long An , Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp &PTNT

      715.237.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

 

4

Đường giao thông bờ Bắc khu dân cư Tân Hội

Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp &PTNT

1.110.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

 

5

03 cầu giao thông Kênh Tân Thành Lò Gạch –

Giai đoạn 2

 

Tỉnh Long An , Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp &PTNT

383.096.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

6

Chỉnh trang đô thị thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò.

Hạng mục: nền, mặt đường, thoát nước, cây xanh, vỉa hè, vòng xoay

Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Ban QLDA công nghiệp Đô Thị huyện Lấp Vò

324.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

7

Đường đan bê tông thuộc công trình mở rộng kênh Tân Thành – Lò Gạch giai đoạn 2

Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp &PTNT

375.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

8

Cụm công nghiệp Thanh Bình Hạng mục: đường giao thông

Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

UBND huyện Thanh Bình

 

287.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

9

Cầu sông Cái Nhỏ kết hợp xây dựng tuyến dân cư vào cầu

Hạng mục: cầu số 1, số 2, mặt đường, san lấp mặt bằng 

Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Công ty TNHH BOT cầu Sông Cái Nhỏ

320.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

10

Công trình: Gói thầu 33 xây dựng công trình nhỏ phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại các huyện Hồng Ngự, Châu Thành, Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Châu Thành, Cao Lãnh, Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp

Sở NN& PTNT Đồng Tháp

420.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

11

Đường Gò Tháp – Đốc Binh Kiều

Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ban QLDA XD huyện Tháp Mười

257.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

12

Đê Bao chống lũ bảo vệ Thành phố Cao Lãnh, hạng mục đường giao thông K16

Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Sở NN& PTNT Đồng Tháp

92.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

13

Tuyến dân cư đường số 1 khu dân cư Hòa An

Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

UBND Thành phố Cao Lãnh

85.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

14

Đường Phường 4 – An Hiệp

H. Châu Thành, Đồng Tháp

UBND huyện Châu Thành

248.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

15

Hạ tầng thủy sản thị xã Sa Đéc Hạng mục:

  + Đường giao thông Đông Huề (từ ĐT 848 ra bãi bồi nuôi  thủy sản);

  + Cầu giao thông Đông Huề

  + Cầu giao thông Long Lai  +  Nâng cấp đường dây trung thế từ 1Pha lên 3Pha

  + 02 trạm Biến áp 3P -100 KVA

  + Đường dây hạ thế 3P - 4D -380V

Thị xã Sa Đéc

Sở NN& PTNT Đồng Tháp

118.293.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

16

 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh, nuôi trồng thủy sản huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành – tỉnh Đồng Tháp

Hạng mục: Cầu, đường giao thông, điện và  cấp nước.

Huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp & PTNT

2.775.776.000 đ

Khảo sát, Lập dự án, Lập thiết kế bản vẽ thi công

17

Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, Hạng mục: đường và cống thoát nước

 

   Thị xã Sa Đéc

UBND Thị xã Sa Đéc

     305.000.000 đ

 

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

18

Chỉnh trang đường Phạm Hữu Lầu giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3

Hạng mục: mặt đường bêtông nhựa, vĩa hè, hệ thống thoát nước

TP Cao Lãnh

Ban QLDA TP Cao Lãnh

900.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

19

 Các hạng mục Hợp phần 1- Hợp phần 3 thuộc DA nâng cấp đô thị vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long – tiểu dự án TP Cao Lãnh

TP Cao Lãnh

Ban QLDA Nâng cấp Đô thị TP Cao Lãnh

2.844.000.000 đ

Khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu

20

Tuyến dân cư đường tắc Phú Thuận A, B (đường GT)

huyện Hồng Ngự

Ban QLDA huyện Hồng Ngự

391.296.000 đ

Khảo sát, thiết kế BVTC – dự toán

21

Đường giao thông nông thôn kết hợp đê bao

nối Bù lu trên với cụm dân cư Cả Chanh,  Đường giao thông nông thôn kết hợp đê bao nối cụm dân cư số 12 với Bù lu dưới (đường & cống)

TX Hồng Ngự

TT phát triển quỹ đất Thị xã Hồng Ngự

403.724.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

22

Đường Bờ Nam kênh Hội Kỳ Nhất

Huyện Tháp Mười

Ban QLDA huyện Tháp Mười

244.357.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

23

Đường Bờ Bông kênh ba Mỹ Điền (xáng xéo – 307, nguyễn văn tiếp B-xáng xéo)

Huyện Tháp Mười

Ban QLDA huyện Tháp Mười

398.175.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

24

Đường bờ đông kên an tiến (ĐT844 - An phong)

Huyện Tháp Mười

 

Ban QLDA huyện

Tháp Mười

299.039.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

25

Đường Nam Nghi Ba Làng

Thị xã Sa Đéc

Ban QLDA huyện

Tháp Mười

299.000.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

26

Các hạng mục hợp phần 2  thuộc DA nâng cấp đô thị vùng Đồng Bằng Sông Cữu Long – tiểu DA TP Cao Lãnh Lia1, Lia2, Lia3, Lia5, Kè kênh chợ

TP Cao Lãnh

Ban QLDA NC Đô Thị TP Cao Lãnh

3.451.668.000 đ

KS,TK, dự toán, HS mời thầu

27

Nâng cấp bờ bao bờ Tây kênh Tư Mới (An Phong - Hội Kỳ Nhất)

Huyện Tháp Mười

Ban QLDA huyện

Tháp Mười

147.601.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

28

Khảo sát, thiết kế chi tiết - dự toán mở rộng 4 khu LIA giai đoạn 1 (LIA 4,6,8,9)

TP Cao Lãnh

Ban QLDA NC Đô Thị TP Cao Lãnh

180.650.000 đ

KSĐH-lập thiết kế

29

Hạ tầng Cụm Dân cư Dinh Bà

TX. Hồng Ngự

Trung tâm Đầu tư & Khai thác Hạ tầng Khu Kinh tế ĐT

231.961.000 đ

KSĐH-lập thiết kế

30

Đường Đ1, Đ2

Huyện Lấp Vò

Ban QLDA huyện Lấp Vò

84.105.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

31

Đường Mương Kinh, Mương Tư Để

Huyện Lấp Vò

Ban QLDA huyện Lấp Vò

328.306.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

32

Đường Đình

TP Sa Đéc

Ban QLDA TP Sa Đéc

110.771.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

33

Đường Sông Tiền

Huyện Châu Thành

Ban QLDA huyện Châu Thành

388.096.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

34

Dự án Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông. Hạng mục: Các cầu giao thông (Bổ sung 20 cầu giao thông)

Tỉnh Đồng Tháp,

Long An, Tiền Giang

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy Lợi 10

802.787.000 đ

KSĐH-ĐC-lập thiết kế

35

 

Dự án Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông. Hạng mục: Các cầu giao thông (Bổ sung 07 cầu giao thông)

Tỉnh Đồng Tháp,

Long An, Tiền Giang

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy Lợi 10

802.787.000 đ

KSĐH-ĐC-lập thiết kế

36

 

Đường kênh Đốc Vàng Thượng (Từ Mương Ông Cha đến kênh Cá Sặc)

Huyện Thanh Bình

Ban QLDA huyện Thanh Bình

221.797.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

37

Đường bờ Nam kênh 2/9 xã Tân Thạnh (Từ kênh Cá Sặc đến kênh An Phong - Mỹ Hòa)

Huyện Thanh Bình

Ban QLDA huyện Thanh Bình

102.793.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

38

Đường giao thông nông thôn kết hợp đê bao nối Bù lu trên với cụm dân cư Cả Chanh. Hạng mục: Đường giao thông

TX. Hồng Ngự

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất TX. Hồng Ngự

188.993.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

39

Đường giao thông nông thôn kết hợp đê bao nối cụm dân cư số 12 với Bù lu dưới. Hạng mục: Đường giao thông & cống

TX. Hồng Ngự

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất TX. Hồng Ngự

205.833.000 đ

KSĐH-lập BCKTKT

40

Gói thầu: Tư vấn KS, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án đầu tư XD công trình (GĐ1) thuộc Khu KTQP Tân Hồng/QK9

Huyện Tam Nông

- Tân Hồng

Ban QLDA XD Khu KTQP Tân Hồng

1.590.701.000 đ

Khảo sát-Lập Dự án

41

Dự án đầu tư xây dựng công trình (GĐ1) thuộc Khu KTQP Tân Hồng/QK9

Huyện Tam Nông

- Tân Hồng

Ban QLDA XD Khu KTQP Tân Hồng

866.860.000 đ

Khảo sát địa hình-Lập thiết kế

42

Đường Hoa Sa Nhiên - Mù U thuộc DA: Đường vào Khu du lịch làng hoa kiểng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

TP Sa Đéc

Ban QLDA TP Sa Đéc

612.000.000 đ

KSĐH-lập thiết kế

43

Đường Tân Việt Hòa

TP. Cao Lãnh

Ban QLDA TP Cao Lãnh

224.000.000 đ

Khảo sát-Lập Dự án

44

Đường Tân Việt Hòa

TP. Cao Lãnh

Ban QLDA TP Cao Lãnh

272.935.000 đ

Khảo sát - thiết kế

45

Đường Võ Văn Trị

TP. Cao Lãnh

Ban QLDA TP Cao Lãnh

196.738.000 đ

Khảo sát - thiết kế

46

Đường nguyễn Minh Trí và đường Lê Thị Hồng Gấm

TP Cao Lãnh

Ban QLDA TP Cao Lãnh

101.696.000 đ

Khảo sát - thiết kế

47

Đường bờ Nam kênh 2/9 xã Tân Thạnh (cả Sặc - kênh An Phong – Mỹ Hòa)

Huyện Thanh Bình

Ban QLDA huyện Thanh Bình - Đồng Tháp

102.794.000 đ

Khảo sát - thiết kế

48 

Đường kênh Đốc vàng thượng (kênh Ông Cha - Cá Sặc) Hạng mục: nền & mặt đường

Huyện Thanh Bình

Ban QLDA huyện Thanh Bình - Đồng Tháp

221.798.000 đ

Khảo sát - thiết kế

 

 

 

Thư viện ảnh đẹp

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

Lượt xem nhiều

Số lượt truy cập

1359328
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
105
1631
1355998
3191
4416
1359328

Your IP: 44.200.86.95
Server Time: 2024-05-18 05:48:28