ENG - VIE

Khảo sát địa chất - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

 

TT

Tên công trình

Địa điểm

Chủ đầu tư

Giá trị  

Hợp đồng tư vấn

Lĩnh vực tư vấn

1

Các Ăn ten tự đứng 40m : Trạm An Hòa, Trạm Phú Đức, Trạm Tân Công Sính, Trạm Phú Thành B, Trạm Tân Kiều, Trạm An Phong Đường Thét , Trạm An Hiệp, Trạm Long Hậu , Trạm An Hiệp, Trạm Viễn thông An Nhơn, Trạm Tân Khánh và Trạm Tân Khánh Trung

Tam Nông - Đồng Tháp

Viễn thông Đồng Tháp

492.778.000 đ

Khảo sát địa chất

2

Trụ sở Công ty Lương thực Đồng Tháp

Đồng Tháp

Công ty Lương Thực Đồng Tháp

164.000.000 đ

Khảo sát địa chất

3

Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đồng Tháp

Đồng Tháp

Ngân hàng ACB

149.000.000 đ

Khảo sát địa chất

4

Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Tháp

Hạng mục : Trụ sở làm việc

Đồng Tháp

Sở Tài nguyên & Môi trường Đồng Tháp

284.552.000 đ

 

Khảo sát địa hình - địa chất; thiết kế bản vẽ thi công

5

Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp

Đồng Tháp

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp

137.039.000 đ

Khảo sát địa chất;

6

Trường THPT Hồng Ngự 3 và Trường THPT Trần Quốc Toản

Đồng Tháp

Sở Giao dục và Đào tạo Đồng Tháp

380.279.000 đ

 

Khảo sát địa hình - địa chất; thiết kế bản vẽ thi công

7

Trụ sở Chi cục Thuế: huyện Lấp Vò, TX. Hồng Ngự và huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Cục Thuế Đồng Tháp

235.179.000 đ

Khảo sát địa chất

8

Dự án 5 kênh Bắc Quốc lộ 1

Hạng mục : Cầu kênh Kháng chiến, Cầu Bé Đây, Cầu kênh Bờ đắp, Cầu kênh Tư Năng (bờ Đông), Cầu kênh Tư Năng (Bờ Tây)

Tiền Giang

Sở Nông nghiệp & PTNT Tiền Giang

400.000.000 đ

Khảo sát địa chất

9

Dự án 5 kênh Bắc Quốc lộ1

Hạng mục: Cống Miễu Chay; Cống 868

Tiền Giang

Sở Nông nghiệp & PTNT Tiền Giang

242.076.000 đ

Khảo sát địa chất

10

Dự án Đầu tư XD Hệ thống Thủy lợi tiêu vùng III - Nam Cà Mau;

Hạng mục : Đê Đầm Thị Tường, Cống kênh Ba, Cống kênh Tư, Cống Chống Mỹ , kênh Nhà Thiết, kênh Điền Ba Xuyên, Kênh Ba, kênh Tư,

Cà Mau

Sở Nông nghiệp & PTNT Cà Mau

1.750.000.000 đ 

(giá trị khảo sát địa chất là 540.000.000 đ)

 

Khảo sát địa hình – địa chất, thiết kế bản vẽ thi công

11

Dự án Khôi phục và Nâng cấp đê biển tỉnh Cà Mau;

Hạng mục : Cống Kênh Mới, Cống Ba Tỉnh, Cống Lung Ranh, Cống Tiểu Dừa

Cà Mau

Sở Nông nghiệp & PTNT Cà Mau

674.194.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất là 246.896.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất, thiết kế bản vẽ thi công

12

Dự án Hệ thống phân ranh Mặn - Ngọt

 

Sóc Trăng - Bạc Liêu

Bộ Nông nghiệp & PTNT

151.957.000 đ

Khảo sát địa chất

13

Dự án Rạch Múc – Ông Ó

Vĩnh Long

Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Long

120.453.000 đ

 

Khảo sát địa chất

14

Dự án nạo vét kênh An phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông

Đồng Tháp - Tiền Giang - Long An

Bộ Nông nghiệp & PTNT

3.360.000.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất là 705.000.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; lập dự án đầu tư

15

Dự án nạo vét kênh An phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông

Hạng mục: Các cầu giao thông

Đồng Tháp - Tiền Giang - Long An

Bộ Nông nghiệp & PTNT

  2.831.448.000 đ

 (giá trị khảo sát địa chất là 401.000.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất, thiết kế

16

Dự án nạo vét kênh Đồng Tiến - Lagrange

Đồng Tháp - Long An

Bộ Nông nghiệp & PTNT

2.681.013.000 đ

(khảo sát địa chất là 509.000.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; lập dự án đầu tư

17

Dự án nạo vét kênh Đồng Tiến – Lagrange

Hạng mục : Kênh, Đê, Cống, Tuyến dân cư

Đồng Tháp - Long An

Bộ Nông nghiệp & PTNT

3.050.000.000 đ

(giá trị KSĐC là 601.000.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất, thiết kế

18

Dự án nạo vét Kênh Tân Thành - Lò Gach (giai đoạn 2)

Hạng mục : Đường Bờ Bắc Khu dân cư Tân Hội

Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp & PTNT

1.020.000.00 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 350.000.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất, thiết kế bản vẽ thi công

19

Dự án Cải tạo và Nâng cấp hệ thống kênh trục Tiêu thoát lũ và cung cấp nước cho Vùng Đồng Tháp Mười (Nguồn vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á -ADB)

Đồng Tháp

Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Tháp

1.348.885.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 261.000.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; lập dự án đầu tư

20

Thiết kế bản vẽ thi công Cải tạo và Nâng cấp hệ thống kênh trục Tiêu thoát lũ và cung cấp nước cho Vùng Đồng Tháp Mười (Nguồn vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á- ADB)

Đồng Tháp

Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Tháp

1.407.226.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 409.000.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; thiết kế bản vẽ thi công

21

Tòa nhà Công ty Lương thực Đồng Tháp

Đồng Tháp

Công ty Lương Thực Đồng Tháp

164.000.000 đ

Khảo sát địa chất

22

Bệnh viện Tâm Trí

TP Cao Lãnh

Bệnh viện Tâm Trí

160.000.000 đ

Khảo sát địa chất

23

Kè Tam Nông Kè Trường Xuân

Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp & PTNT

300.000.000 đ

Khảo sát địa chất

24

Mốc Biên giời Việt Nam – CamPuChia

Huyện Tân Hồng

 

Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh Đồng Tháp

196.020.000 đ

 

Khảo sát địa hình - địa chất

25

Dự án Đại đội BB2/Tiểu đoàn BB1/Trung đoàn BB320

TX. Hồng Ngự

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp

1.255.681.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 123.572.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; Quy hoạch; lập dự án đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công

26

Doanh trại dBB1/eBB320/Bộ CHQS Tỉnh Đồng Tháp/Quân khu 9

Huyện Tam Nông

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp

58.700.000 đ

 

Khảo sát địa chất

27

Bảo hiểm xã hội huyện Hồng Ngự

Huyện Hồng Ngự

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp

182.991.000 đ

 

Khảo sát địa hình địa chất

28

Nhà máy Collagel 5

Đồng Tháp

Cty CP Vĩnh Hoàn Collagen 5

132.800.000 đ

Khảo sát địa chất

29

Mốc Biên giời Việt Nam – CamPuChia 234

Mốc Biên giời Việt Nam – CamPuChia 236

Mốc Biên giời Việt Nam – CamPuChia 237

Mốc Biên giời Việt Nam – CamPuChia 238

Mốc Biên giời Việt Nam – CamPuChia 239

Huyện Tân Hồng

 

Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh Đồng Tháp

415.444.000 đ

 

Khảo sát địa hình địa chất

30

Mốc Biên giời Việt Nam – CamPuChia 233

Mốc Biên giời Việt Nam – CamPuChia 234

Huyện Tân Hồng

 

Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh Đồng Tháp

161.018.000 đ

 

Khảo sát địa hình địa chất

31

Trung tâm nuôi trồng Thủy sản Tân Thuận Đông

Đồng Tháp

Cty CP Vĩnh Hoàn Collagen 5

105.138.000 đ

 

Khảo sát địa chất

32

Xưởng chế biến bột mỡ cá

Đồng Tháp

Cty CP Vĩnh Hoàn Collagen 5

121.220.000 đ

 

Khảo sát địa hình địa chất

33

 

Bia tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954

Đồng Tháp

Sở Văn hóa, TT & DL tỉnh Đồng Tháp

225.008.000 đ

 

Khảo sát địa chất

34

Kênh số 1

Huyện Cao Lãnh

Ban QLDA các CT ngành NN

843.705.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 76.702.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; Lập BC KTKT

35

Kênh Thầy Lâm

Huyện Lấp Vò

Ban QLDA các CT ngành NN

843.705.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 76.702.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; Lập BC KTKT

36

Kênh Tân Thành (từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng-kênh Tư Hòa)

Huyện Tân Hồng

Ban QLDA các CT ngành NN

 

404.894.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 68.461.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; Lập BC KTKT

37

Phát triển Trung tâm giống nông nghiệp Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015

TP. Sa Đéc

Ban QLDA các CT ngành NN

446.463.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 131.604.000 đ)

Khảo sát địa chất; lập thiết kế BVTC-DT

38

Khảo sát, Lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán các công trình huyện Cao Lãnh, kênh ven Sông Tiền, kênh ven đường mới và 08 cầu trên tuyến Thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ vùng nuôi cá tra tập trung tại các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp

Ban QLDA các CT ngành NN

1.428.189.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 1.095.279.000 đ)

Khảo sát địa hình - địa chất; lập thiết kế

39

Khảo sát, thiết kế chi tiết - dự toán, lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục: Lia 1, Lia 2, Lia 3, Lia 5 và kè kênh chợ - hợp phần 2

Đồng Tháp

Ban QLDA Nâng cấp đô thị TP. Cao Lãnh

3.451.668.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 410.879.000 đ)

Khảo sát địa hình - địa chất; lập thiết kế

40

Dự án bảo tồn - tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử khảo cổ Gò Tháp

Huyện Tháp Mười

Ban QL Khu Di tích Gò Tháp

72.160.000 đ

 

Khảo sát địa chất

41

Xây dựng, nâng cấp hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ du lịch năm 2015 giai đoạn 1 của Vườn Quốc Gia Tràm Chim

Huyện Tam Nông

Vườn Quốc Gia Tràm Chim

311.675.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 59.745.000 đ)

Khảo sát địa hình - địa chất; lập thiết kế

42

Dự án bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2016 - 2020 (Khu Ramsar)

Huyện Tam Nông

Vườn Quốc Gia Tràm Chim

446.540.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất: 244.850.000 đ)

Khảo sát địa hình - địa chất; lập BC nghiên cứu khả thi

43

Trụ sở UBND phường An Lộc

TX. Hồng Ngự

Ban QLDA ĐTXD CT TX. Hồng Ngự

176.089.000 đ

 

Khảo sát địa chất

44

Cầu Hòa Long 2

Huyện Lai Vung

Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Lai Vung

127.169.000 đ

 

Khảo sát địa chất

45

 

Dự án Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông (Giá trị Khảo sát bổ sung)

Đồng Tháp - Tiền Giang - Long An

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy Lợi 10

2.422.917.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất là 1.567.142.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; lập dự án đầu tư

46

Dự án Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông.

Hạng mục: Bổ sung các cống ngầm, 20 cầu giao thông

Đồng Tháp - Tiền Giang - Long An

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy Lợi 10

2.846.263.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất là 416.682.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; thiết kế

47

Dự án Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông.

Hạng mục: Bổ sung các cầu giao thông (07 cầu giao thông)

Đồng Tháp - Tiền Giang - Long An

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy Lợi 10

1.728.297.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất là 872.771.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; thiết kế

48

Dự án Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông.

Hạng mục: Kênh, San lấp nền dân cư

Đồng Tháp - Tiền Giang - Long An

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy Lợi 10

1.974.599.000 đ

(giá trị khảo sát địa chất là 449.176.000 đ)

Khảo sát địa hình – địa chất; thiết kế

 

Thư viện ảnh đẹp

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

Lượt xem nhiều

Số lượt truy cập

1329149
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
107
269
823
1326099
4476
4225
1329149

Your IP: 44.197.111.121
Server Time: 2023-09-28 10:27:29