ENG - VIE

Tư vấn công trình Thủy lợi

1. GIỚI THIỆU:

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng NN, tiền thân là Công ty Tư vấn xây dựng nông nghiệp Đồng Tháp, được thành lập năm 1983. Hơn 30 năm qua, Công ty đã trải qua cuộc hành trình tư vấn hàng trăm công trình nông nghiệp lớn nhỏ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau,..).

Từ khi cổ phần hóa năm 2004, lĩnh vực tư vấn xây dựng nông nghiệp được phát triển qua nhiều chặng đường. Đến nay, Công ty đã thực hiện rất nhiều các công trình trên địa bàn Tỉnh, các dự án có vốn Trung ương và vốn viện trợ ODA . Đồng hành cùng các bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm là đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp và năng động, sáng tạo để đưa Công ty đảm nhiệm vai trò lập dự án, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, tư vấn đấu thầu giám sát ở các hạng mục:

-         Công trình nông nghiệp;

-         Công trình thủy lợi (cống, đập, kênh tưới tiêu, công trình bảo vệ bờ sông);

-         Công trình thủy sản;

-         Công trình lâm nghiệp.

 2. NHÂN SỰ:

Bảng thông tin các cá nhân chủ chốt biên chế làm việc không thời hạn trong tổ chức

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn/ kỹ thuật

Chứng chỉ hành nghề / Chứng nhận ngiệp vụ

Mã số chứng chỉ/

Ngày cấp

Lĩnh vực hoạt động

Số năm kinh nghiệm

Loại hợp đồng

1

Huỳnh Đức Tâm

Kỹ sư Thủy nông

- Kỹ sư hoạt động xây dựng Thủy lợi-DD-CN, HTKT

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

-KS-067-0089-A

23/12/2013

-576B-023/NVĐT

Ngày 29/09/2014

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế Thủy lợi

- Lập hồ sơ mời thầu, xét kết quả Hồ sơ dự thầu thi công xây lắp (HSDT)

32

dài hạn

2

Nguyễn Thị Anh Tuyền

Kỹ sư Thủy nông

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi

- Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

-KS-067-0008A

31/05/2011

-067-0004

25/12/2008

576B-028/NVĐT 29/9/2014

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế, dự toán công trình thủy lợi

- Lập hồ sơ mời thầu xét kết quả hồ sơ dự thầu thi công XL

32

dài hạn

3

Trang Sĩ Tấn

Kỹ sư Thủy nông và  cải tạo đất

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, HTKT, Đường giao thông nông thôn loại B cầu đường bộ nhịp <25m

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện, HTKT, Giao thông, thủy lợi

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

-KS-067-0094-A

16/04/2014

 

 

-GS1-067-00593

04/04/2014

 

24-041/D0TCB-HD

23/06/2012

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ nhiệm Khảo sát địa hình

- Chủ trì Thiết kế, Giám sát thi công, Thẩm tra thiết kế thủy lợi, giao thông, HTKT

 

 

- Lập HS mời thầu xét kết quả hồ sơ dự thầu thi công

32

dài hạn

4

Vũ Trường Giang

Thạc sỹ Phát triển thủy điện

Kỹ sư công trình thủy lợi

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi.

 

-      Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thủy điện, Cầu

-      Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thủy lợi.

- Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2.

-KS-068-00242

 

 

-GS1-08-04639

 

 

- GS1-08-08406

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế, dự toán công trình thủy lợi.

 

- Chủ trì Giám sát thi công công trình Thủy lợi, Thủy điện, Cầu.

 

 

 

- Chủ trì lập dự toán

 

14

3 năm

5

Nguyễn Văn Hiền

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, HTKT, Đường giao thông nông thôn loại B

- Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2.

-KS-067-0095-A

16/04/2014

 

-067-0146

25/12/2008

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế thủy lợi, giao thông, HTKT

 - Chủ trì lập dự toán

14

dài hạn

6

Trần Thị Hồng

Kỹ sư công trình nông thôn

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, giao thông (cầu, đường bộ cấp IV)

 

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện, HTKT, Giao thông, thủy lợi

  - Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

- Phương Pháp xác định các tính chất của đất

-KS-067-00133

17/09/2010

 

 

-GS1-067-0300

29/04/2009

 

-067-0147

29/06/2012

-083/2003/VKH-TNXD 03/05/2003

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế thủy lợi, giao thông, HTKT

 - Chủ trì giám sát thi công, thủy lợi, giao thông

 

 - Chủ trì lập dự toán

 

Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đất

14.5

dài hạn

7

Nguyễn Thành Tài

Kỹ sư Thủy công đồng bằng

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, đường nông thôn loại B (cầu, đường bộ nhịp <25m)

  - Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

-KS-067-00208

17/09/2010

 

 

-067-0191

14/08/2013

- Chủ nhiệm lập dự án

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế thủy lợi, giao thông,

 - Chủ trì lập dự toán

 

7

dài hạn

8

Vũ Đức Điệp

Thạc sỹ Kỹ thuật

Kỹ sư Thủy văn

-       Chứng nhận khóa đào tạo Chủ nhiệm đồ án TKCT

 

- Chủ nhiệm đồ án thiết kế công trình.

41

3 năm

9

Đào Thị Vân

Kỹ sư thủy lợi

-      Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình thủy lợi

-      Chứng nhận khóa đào tạo Chủ nhiệm đồ án TKCT.

-KS-08-07154

- Chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế, dự toán công trình thủy lợi.

- Chủ nhiệm đồ án thiết kế công trình.

38

3

năm

10

Bùi Văn Tài

Kỹ sư Thủy nông và  cải tạo đất

 

 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế thủy lợi

26

dài hạn

 3. NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN:

3.1 Công trình tiêu biểu thuộc tỉnh Đồng Tháp

TT

Tên dự án/Công trình

Hình thức tham gia thầu chính/phụ

Địa điểm

Qui mô dự án

Cấp công trình

Tên Chủ đầu tư

Giá trị tư vấn thực hiện

I

LẬP DỰ ÁN

1

Dự án: Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông.

Nhà thầu Liên danh

Tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang

Đáp ứng tưới cho 55.000 ha đất canh tác, thoát lũ cho 83.200 ha đất canh tác

Dự án nhóm B

Tổng mức đầu tư 642.565.000.000đ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5.922.538.000 đồng

2

Dự án: Nạo vét kênh Đồng Tiến - Lagrange

Nhà thầu Liên danh

Tỉnh Đồng Tháp, Long An

Đáp ứng tưới cho 46.000 ha đất canh tác, xây 5 kè bê tông cốt thép và 4 cầu H30

Dự án nhóm B

Tổng mức đầu tư 575.002.000.000đ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.090.000.000 đồng

3

Dự án vay vốn ODA của Ngân hàng ADB (Dự án ADB-RETA) Hạng mục: cầu, đường, cống các loại và nạo vét kênh.

 

Nhà thầu chính

H. Hồng Ngự, H. Tân Hồng, H. Tam Nông, H. Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.300.000.000 đ

4

Dự án Phước Xuyên – Hai Tám

Hạng mục: Đê, Kè, cầu, đường, cống các loại và nạo vét kênh

 

Nhà thầu chính

Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh  Long An

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.960.000.000 đ

5

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh, nuôi trồng thủy sản huyện Thanh Bình – tỉnh Đồng Tháp

Hạng mục: Cầu, đường giao thông, điện và  cấp nước.

Nhà thầu chính

H. Thanh Bình

Tỉnh Đồng Tháp

 

 

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp

1.500.000.000 đ

 

II

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

1

Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Cống Tân Quới, xã Tân Quới,  Chủ đầu tư

 

huyện Thanh Bình

 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp

 

2

Dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười

Nhà thầu Chính

Tx Hồng Ngự Thanh Bình Tam Nông, Tân Hồng

Nạo vét 99.263km kênh, xây xây 4 cầu H8, 137 cống tròn 47.137 m bờ bao

Dự án nhóm B

Tổng mức đầu tư 410.862.373.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp

1.193.668.000 đồng

3

Dự án: Đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư thị trấn Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh

Nhà thầu Chính

Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tổng chiều dài 2749m, thân kè cao 3.5 mét

Dự án nhóm B

Tổng mức đầu tư 85.892.000.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp

238.876.000 đồng

 3.2 Công trình tiêu biểu thuộc Đồng bằng sông Cửu Long

TT

Tên dự án/Công trình

Hình thức tham gia thầu chính/phụ

Địa điểm

Qui mô dự án

Cấp công trình

Tên Chủ đầu tư

Giá trị tư vấn thực hiện

1

 

Qui hoạch tổ chức lại sản xuất và bố trí dân cư khu vực rừng tràm tỉnh Cà Mau

Nhà thầu Liên danh

Huyện U Minh và  Trần Văn Thời, Cà Mau

Diện tích qui hoạch 3.244,058 ha

Qui hoạch chi tiết 1/2000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

2.787.000.000 đồng

2

Dự án Cụm dân cư trung tâm xã Đại Phước, huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

Nhà thầu Chính

Tỉnh Trà Vinh

10.5 ha

Dự án nhóm C

Tổng mức đầu tư 15.356.000.000

Sở Nông nghiệp & PTNT Tỉnh Trà Vinh

64.791.000 đồng

3

Thiết kế bản vẽ thi công Kênh 14 thuộc huyện Gò Công Tây thuộc Dự án Kênh Xuân Hòa Cầu Ngang

Nhà thầu Chính

Tỉnh Tiền Giang

-

-

Ban Quản lý các dự án tỉnh Tiền Giang

400.000.000 đồng

4

Khảo sát địa hình  Nạo vét cánh đồng Sở Thượng, kênh Sáu Tài, kênh Cặp Lộ, kênh Đìa Trụi, kênh Khai Sanh

Nhà thầu Chính

Huyện Ba Tri  tỉnh Bến Tre

Cung cấp nước tưới cho diện tích 2600 ha

Công trình Nông  nghiệp & PTNT cấp III

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản lý và Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bến Tre

26.960.000 đồng

5

Khảo sát địa chất Cầu Đường Thét, cầu Phương Thịnh, cầu Đôi Gò Tháp

Nhà thầu Chính

Huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười

BTCT HL93 (tương đương tải trọng 30 tấn), nhịp 24.54m

Công trình giao thông cấp IV

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

93.126.000 đồng

 3.3 Công trình vốn Trung ương, vốn ODA

TT

Tên dự án/Công trình

Hình thức tham gia thầu chính/phụ

Địa điểm

Qui mô dự án

Cấp công trình

Tên Chủ đầu tư

Giá trị tư vấn thực hiện

1

Dự án: Nạo vét kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông.

Nhà thầu Liên danh

Tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang

Đáp ứng tưới cho 55.000 ha đất canh tác, thoát lũ cho 83.200 đất tự nhiên

Dự án nhóm B

Tổng mức đầu tư 642.565.000.000

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.361.000.000 đồng

2

Dự án: Nạo vét kênh Đồng Tiến - Lagrange

Nhà thầu Liên danh

Tỉnh Đồng Tháp, Long An

Đáp ứng tưới cho 46.000 ha đất canh tác, xây 5 kè BTCT và 4 cầu H30

Dự án nhóm B

Tổng mức đầu tư 575.002.000.000

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.090.000.000 đồng

3

Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Cống kênh Tân Hòa thuộc Dự án kênh Sở Hạ Cái Cỏ; 2005

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

4

Thiết kế bản vẽ thi công Cầu Đường Thét, cầu Phương Thịnh, cầu Đôi Gò Tháp bắc ngang kênh An Phong Mỹ Hòa

Nhà thầu Chính

Huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười

BTCT HL93 (tương đương tải trọng 30 tấn), nhịp 24,54m

Công trình giao thông cấp IV

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

849.434.000 đồng

5

Thiết kế bản vẽ thi công Đường giao thông nông thôn Bờ bắc Khu dân cư Tân Hội

Nhà thầu Chính

Thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

Tải trọng 8 tấn, tốc độ thiết kế  15km/h, mặt 3.5m nền 5m

Đường nông thôn loại A

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.110.000.000 đồng

6

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán nạo vét kênh Cần Thơ - Huyện Hàm

Nhà thầu Chính

Thành phố Cần Thơ

Cung cấp nước tưới cho diện tích 3.500 ha

Công trình Nông  nghiệp & PTNT cấp III

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

74.023.000đồng

         Nạo vét Kênh An Phong - Mỹ Hòa - Bắc Đông

          (Nguồn: http://thanhbinh.dongthap.gov.vn)

 

Thư viện ảnh đẹp

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

Lượt xem nhiều

Số lượt truy cập

1365926
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
96
171
1015
1362455
3817
5972
1365926

Your IP: 3.236.83.154
Server Time: 2024-06-18 15:59:03